Servis KLIMATIZACE

Pokud se o klimatizaci pečuje, tak funguje mnoho let.
 • Pravidelným servisem předcházíte závadám a snižování účinnosti celého systému.
 • Klimatizace je strojní zařízení, a proto vyžaduje pravidelné čištění výměníků (vnitřní a venkovní jednotky), čištění měření úniku chladiva, kontrolu tlaku a množství chladiva v okruhu.
 • Pokud se servis neprovádí dochází ke znečištění klimatizace a tím se velmi snižuje účinnost a zvyšuje se elektro příkon a může dojít až ke zničení kompresoru.
 • Naše firma používá pro pravidelný servis kvalitní dezinfekční přípravky určené pro klimatizace.

Potřebujete servis nebo opravu klimatizace? Naši technici vám rádi pomohou.

Čemu se pravidelným servisem vyvarujete? V následujícím seznamu se můžete dočíst jaké jsou nejčastější závady na klimatizacích a jakým způsobem se odstraňují..

 1. Klimatizace nejde zapnout:

  • Zkontrolujte, zda je zapnutý jistič elektro přívodu případně zásuvkového okruhu. Napájená klimatizace je indikována LED diodou (operation).
  • Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači, případně je vyměňte.
 2. Z vnitřní jednotky teče voda:

  • Je ucpaný nebo poškozený odvod kondenzátu, který je nutno odborně vyčistit – opravit.
  • Pokud máte čerpadlo kondenzátu, mohlo dojít k jeho poškození a je nutné kontaktovat odborný servis.
 3. Vnitřní jednotka fouká ale nechladí:

  • Zkontrolujte, zda je klimatizace nastavená v režimu chlazení.
  • Výměník vnitřní a venkovní jednotky může být znečištěn, čímž může docházet k nesprávnému předávání tepla (chladu). Vyčištění musí provést odborný servis.
  • Mohlo dojít k úniku chladiva a je nutné kontaktovat odborný servi.
 4. Vnitřní jednotka je obalena ledem v režimu chlazení (v létě):

  • Mohlo dojít k zanesení filtru (výměníku) vnitřní jednotky. Filtr je potřeba vyčistit.
  • Také mohlo dojít k mikro úniku chladiva. To vede ke snížení teploty (tlaku) v chladivovém okruhu a namrzání, nutno kontaktovat odborný servis.
 5. Vnitřní jednotka je obalena ledem v režimu chlazení (v zimě a v přechodném období):

  • Mohlo dojít k úniku chladiva. Nutno kontaktovat odborný servis.
 6. Venkovní jednotka je v režimu topení obalena ledem:

  • Pokud venkovní teplota klesla pod -5°C a navíc může být zvýšená vlhkost, klimatizace už nedokáže efektivně odebírat teplo z venku a odmrazovat. V takovém případě již běžnou klimatizaci s on off kompresorem nelze použít a je nutné pro topení v zimě využívat invertorové klimatizace.
 7. Klimatizace vyhazuje elektro jištění:

  • Mohlo dojít k poškození elektroinstalace, přetížení okruhu nebo k zadření kompresoru a je nutno kontaktovat odborný servis.
 8. Hlučná vnitřní nebo venkovní jednotka:

  • Mohlo dojít k uvolnění některé z rotačních částí a je potřeba kontaktovat odborný servis.
 9. Vnitřní jednotka zapáchá:

  • Mohou být zanesené filtry vnitřní jednotky, které je potřeba vyčistit.
  • Také může být zanesený odvod kondenzátu, který je potřeba vyčistit včetně dezinfekce kondenzátní vaničky vnitřní jednotky.
 10. Připojovací ventily na venkovní jednotce jsou obalené ledem a mastné:

  • Mohlo dojít k úniku chladiva, to může vést k námraze a je nutné kontaktovat odborný servis.